Nájdete nás v priestoroch kaderníctva na Grösslingovej ulici č. 25 (vpravo od vchodu do bytového domu).